Trang web Baccarat

Đối tác
Brochure

CyberRow

CyberRow là dòng sản phẩm tiên tiến được thiết kế để làm lạnh theo RACK, rất thích hợp cho các hệ thống có hành lang nóng - lạnh  (download)

CyberAir 3

CyberAir 3 với giải pháp làm lạnh trực tiếp DFC/DFC² có thể tiết kiệm đến 60% cho các trung tâm dữ liệu hay phòng công nghệ so với hệ thống làm lạnh thông thường  (download)

CyberAir DFC²

CyberAir DFC² làm lạnh trực tiếp - sử dụng hiệu quả năng lượng cho trung tâm dữ liệu  (download)

Compact Plus

Compact Plus đảm bảo hoạt động cho các trung tâm dữ liệu lớn với công suất lớn hơn 11kW với chi phí đầu tư thấp  (download)

AirBooster

AirBooster là giải pháp cho dòng lưu lượng khí, được lắp đặt ngay sàn nâng trước các rack, server  (download)

MiniSpace

MiniSpace được dùng làm lạnh cho các phòng máy chủ, phòng thiết bị với công suất nhiệt lên đến 28kW  (download)