Trang web Baccarat

Đối tác
Brochure

Master HP - MHT 100-600 kVA

Master MPS đã được tăng cường các phiên bản HP từ 100 đến 600 kVA, phù hợp với datacenter, PLC, thiết bị y tế, thiết bị viễn thông, các ứng dụng trong công nghiệp  (download)

Master MPS - MPT 10-800 kVA

Master MPS bảo vệ tối đa và chất lượng điện cho bất kỳ loại tải trọng nào, đặc biệt là cho các ứng dụng quan trọng, hệ thống an ninh; thích hợp với mạng máy tính, datacenter, PLC, thiết bị y tế, thiết bị viễn thông  (download)

Master Plus Industrial - MIM 30-80 kVA

Master Industrial phù hợp với các ứng dụng mạng máy tính, datacenter, PLC, thiết bị y tế, thiết bị viễn thông  (download)

Master Switch - MTS 100-600 A

Có chế độ manual bypass; được sản xuất đồng bộ với UPS Riello  (download)

Multi Guard - GMT 15-120 kVA

Thích hợp với mạng máy tính, datacenter, hệ thống viễn thông; công suất linh hoạt  (download)

Multi Sentry - MCT MST 10-120 kVA

Thích hợp với mạng LAN, máy chủ, trung tâm dữ liệu, PLC, máy đếm tiền, thiết bị chiếu sáng, cảnh báo, thiết bị y tế, thiết bị viễn thông, thương mại điện tử; thiết kế đặc biệt với công suất đầu ra cao  (download)

Multi Sentry - MCM MSM 10-20 kVA

Thích hợp với mạng LAN, máy chủ, trung tâm dữ liệu, PLC, máy đếm tiền, thiết bị chiếu sáng, cảnh báo, thiết bị y tế, thiết bị viễn thông, thương mại điện tử  (download)

Multi Switch - MSW 16 A

Là thiết bị lựa chọn và chuyển nguồn tự động không gây gián đoạn cho tải sử dụng, tích hợp quản lý từ xa giám sát nguồn điện cung cấp cho tải  (download)

Multi Switch ATS - MTA 16 A

Thiết bị lựa chọn và chuyển nguồn tự động không gây gián đoạn cho tải sử dụng  (download)

Sentinel Power - SPW SPT 5-10 kVA

Thích hợp với mạng máy tính, datacenter, PLC, máy chủ, thiết bị y tế  (download)