Trang web Baccarat

Đối tác
Dịch vụ
Dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng các trạm BTS
Hiện Toàn Cầu đang sở hữu gần 200  trạm BTS, các trạm BTS này vẫn còn có khả năng phát triển thêm các mạng ghép để sử dụng chung cơ sở hạ tầng với mạng điện thoại di động hiện hữu
  « Trước  1  2  3  4  5